כניסת משתמש

ניהול פיקוח

פיקוח צמוד

חברת א.א. הנדסה משקיע את מירב המשאבים שלה בתהליך הפיקוח על הפרויקטים,
אנו דואגים שאנשי המקצוע אשר נמצאים בחזית ומהווים לב ליבו של הפרויקט יהיו אנשים מקצועיים, בעלי כישורים וידע הנדסי המתאימים ביותר לסוג לפרויקט.
מפקחי א.א. הנדסה בעלי ניסיון רב בתחום, עוברים הכשרות מתאימות ומצוידים במיטב הכלים לביצוע בקרת איכות מקצועית בשטח.

בטיחות באתרי הבנייה נמצא תמיד בסדר עדיפויות של המפקחים שלנו, אנו יודעים בוודאות שאתר בו מתבצעת בקרת בטיחות באופן שוטף, ימזער את הסיכונים לפגיעות בגוף ורכוש, יתרום לרמת איכות הבנייה ויקצר את זמני הביצוע של הפרויקט ולכן לא נתפשר בשום פנים ואופן בנושא זה.

עמידה ביעדי איכות

מפקחי א.א. הנדסה ידאגו לחבר את כל החלקים הרבים המרכיבים את הפרויקט ליחידה אחת מושלמת מתחילתו ועד סופו של התהליך.
כל זאת בהתאם למפרטי הפרויקט, התקציב, ולוחות הזמנים.

המפקחים שלנו בעלי ניסיון רב והכשרה מתאימה וידעו לתת מענה מקצועי למגוון רחב של אתגרים במהלך הבנייה כגון:
איתור כשלים וזיהוי ליקויים בזמן אמת
ביצוע בקרת איכות לחומרים והתאמתם לתקנים, הוראות יצרן ולמפרטי הפרויקט
הקפדה על נהלי בטיחות באתר
עמידה בלוחות הזמנים
תיאום בין הקבלנים
דיווח שותף ליזם הפרויקט
בדיקה ואישור חשבונות

שיתוף ובקרה

חלק חשוב מתפקידו של מפקח בחברת א.א. הנדסה
הוא שיתוף רציף ומלא של כלל המתכננים והיועצים בשלבים הרלוונטיים בפרויקט וזימונם לפיקוח עליון.
בעת הצורך ידאג המפקח לזמן את היועצים לבקרת ביניים על פי שיקולו המקצועי.

בדיקת חשבונות ויומני עבודה

בחברת א.א. הנדסה מקפידים לבדוק חשבונות באופן שוטף,
תהליך בדיקת החשבון מתבצע על פי שפת נהלים ברורה וסדורה תוך הקפדה יתרה על תיעוד ותיוק כל מסמכי החשבון.
אנו נאשר חשבון רק אחרי שעבר תהליך בקרה מוקפד והותאם לדרישות הלקוח ועל פי דרישתו הייחודית והתאמתו לנוהל הגשת חשבונות המקובלת עליו.

המפקח יקפיד לנהל יומן עבודה מסודר לאורך כל הפרויקט.

ניהול אבטחת האיכות

חברת א.א. הנדסה מציעה מעטפת של שירותים ופתרונות לבקרה והבטחת איכות לפרויקטים הנדסיים מורכבים ע"פ דרישות הלקוח.
אנו בעלי תו מערכת ניהול איכות 2008:9001-ISO