כניסת משתמש

תכנון וניהול תבעו"ת

תכנון וליווי תבעו"ת

תוכנית בניין עיר היא מסמך אסטרטגי בעל תוקף סטטוטורי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון כלשהו ואת הזכויות המותרות בו.
מה כוללת תב"ע?
תשריט, כולל טבלה המפרטת שטחי בנייה ומספר יחידות דיור לכל מגרש.
הוראות התוכנית.
נספחים: בינוי מנחה, תנועה וחניה, נוף ופיתוח, תשתיות הנדסיות, ונספחים בנושאים שונים על פי סוג התוכנית.
למשרדנו מומחיות, ידע וניסיון רב בתכנון ולווי התהליך על כל היבטיו ועל פי צרכי המזמין בערכאות מקומיות ומחוזיות.
כחלק מחבילת השירותים ניתן למנות :
1. איסוף חומר רקע-תדריך תכנון הכולל ביקור באתר,ריכוז נתונים קיימים ניתוח תוכניות קיימות בכל רמות התכנון, בדיקת השפעות השטחים הגובלים באתר, בדיקות מוקדמות של היועצים בצוות התכנון ואם יש צורך הכנת רקע לסקרים נוספים.
2. ניתוח נתונים שנאספו
3. הכנת חלופות
4. בחירת חלופה להמשך תכנון מפורט
5. הכנת מסמך מסכם
6. ליווי תכניות מול לשכות ומוסדות התכנון עד למתן תוקף