כניסת משתמש

ניהול התקציב

אומדן פרויקט

מנהלי הפרויקטים של א.א. הנדסה הינם אנשי מקצוע עתירי ניסיון מהמובילים בתחומם.
מנה"פ יגבשו אומדני הפרויקט כבר מהשלבים המוקדמים וזאת במקביל להכנת תכנון מוקדם לפרויקט.
ניסיוננו מאפשר לנתח ולבסס את האומדנים בצורה מקצועית ואיכותית וקרובה ככל הניתן לעלות האמיתית של הפרויקט.
אומדני הפרויקטים משמשים את החברה לצורך תהליכי קבלת ההחלטות, לבדיקת עמידה ביעדים, ניתוח ובחירת החלופות בשלב התכנון הראשוני, לבדיקת הכדאיות הכלכלית של פרויקט, תקצוב מתאים של הפרויקט וכו'

התאמה לדרישות המזמין

חברת א.א. הנדסה מציעה סל רחב של שירותי ייעוץ וליווי לפרויקטים.
אנו נדאג לתכנון אופטימלי העונה על כל הדרישות של המזמין, תוך יצירת רזרבות תקציביות ותכנוניות הנדרשות למניעת פריצה תקציבית לכל אורך חיי הפרויקט.

תקציב סופי

עם השלמת התכנון המפורט הצוות ידאג לגבש תקציב סופי לפרויקט,
תקציב זה ינוהל ויבוקר באופן שוטף לכל אורך חיי הפרויקט.

תכנון לוחות זמנים

לוח הזמנים מהווה עקרון בסיסי והכרחי להצלחת הפרויקט והשגת יעדיו והינו מסמך עבודה מחייב לכלל הגורמים המעורבים בבניה.
החברה מבצעת בקרה שוטפת על קצב התקדמות הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שנקבע,
תוך שימת דגשים על אבני דרך מרכזיים, תשומות עבודה ומשאבי היזם.
ביצוע לוח זמנים מקצועי ואמין מאפשר מעקב ובקרת התקדמות יעדי הפרויקט.